Lasteaed

Päevakava


Kellaaeg

Tegevus

7.00

7.00-8.00

LASTEAED AVATAKSE

 Töötab valverühm

7.00-8.45

Laste vabategevused

Individuaalne töö lastega

Laste igapäevatoimingud

8.45-9.00

Hommikusöök

9.00-12.15

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused

Laste vabategevused

Õues viibimine

Laste igapäevatoimingud

12.15-12.45

Lõunasöök

12.45-15.00

Ettevalmistus lõunauneks ja lõunauni

15.00-15.30

Laste vabategevused

Individuaalne töö lastega

Laste igapäevatoimingud

15.30-15.45

Õhtuoode

16.00-19.00

Laste vabategevused

Individuaalne töö lastega

Laste igapäevatoimingud

Õues viibimine

17.00-19.00

Töötab valverühm

19.00

LASTEAED SULETAKSE

Kellaaeg

Tegevus

7.00

7.00-8.00

LASTEAED AVATAKSE

 Töötab valverühm

7.00-8.45

Laste vabategevused

Individuaalne töö lastega

Laste igapäevatoimingud

8.45-9.00

Hommikusöök

9.00-12.15

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused

Laste vabategevused

Õues viibimine

Laste igapäevatoimingud

12.15-12.45

Lõunasöök

12.45-15.00

Ettevalmistus lõunauneks ja lõunauni

15.00-15.30

Laste vabategevused

Individuaalne töö lastega

Laste igapäevatoimingud

15.30-15.45

Õhtuoode

16.00-19.00

Laste vabategevused

Individuaalne töö lastega

Laste igapäevatoimingud

Õues viibimine

17.00-19.00

Töötab valverühm

19.00

LASTEAED SULETAKSE

Veel

Test

Aine kestus: 06.11.2018 - 26.11.2018

Aine algab: 06.11.2018 - 12:45

Toimumispäevad: Esmaspäeval

Koolitaja: Juku Juurikas

Ruum: Valge saal

Sihtgrupp: Rahvatantsuks harjutamine

Lühikirjeldus:

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

 

Edasi

Õpikud: Raamat, Raamat 2