Projektid

Tervist edendav kool


Tervist edendavate koolide võrgustikku kuulumine toetab hariduse ja tervise seotust, parendab tervisekäitumist, tekitab suuremat koolirõõmu ning tõstab õpitulemusi. 

 Tervist edendava kooli eesmärgid lähtudes ULA arengukavast:

 • korraldada tervislikke eluviise ja toitumist propageerivaid üritusi;
 • tutvustatakse lastele tervislikke eluviise ja harjumusi;
 • väärtustada tervislikku, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi.
Meie kool järgib tervist edendava kooli põhiväärtusi: tervislike eluviiside edendamine; positiivse õhkkonna loomine; terviseteadlik noor ja seda toetav koolikeskkond; koolikiusamise ennetamine.
 
Igal õppeaastal keskendub tervisenõukogu ühele teemale. Selle õppeaasta teema on „Liikumine on tervise ja ilu pant“ .

Kooli tervist, heaolu ja õppimist toetavad tegevused 2020/2021 õa:

 • õue- ja tantsuvahetunnid;
 • nelja kooli projekt „Õpilaselt õpilasele“;
 • õuemängupäev;
 • spordipäev;
 • tervisenädal;
 • üleskutse „Kõnni palju jaksad!“


Tervist edendav kool

Tervist edendavate koolide võrgustikku kuulumine toetab hariduse ja tervise seotust, parendab tervisekäitumist, tekitab suuremat koolirõõmu ning tõstab õpitulemusi. 

 Tervist edendava kooli eesmärgid lähtudes ULA arengukavast:

 • korraldada tervislikke eluviise ja toitumist propageerivaid üritusi;
 • tutvustatakse lastele tervislikke eluviise ja harjumusi;
 • väärtustada tervislikku, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi.
Meie kool järgib tervist edendava kooli põhiväärtusi: tervislike eluviiside edendamine; positiivse õhkkonna loomine; terviseteadlik noor ja seda toetav koolikeskkond; koolikiusamise ennetamine.
 
Igal õppeaastal keskendub tervisenõukogu ühele teemale. Selle õppeaasta teema on „Liikumine on tervise ja ilu pant“ .

Kooli tervist, heaolu ja õppimist toetavad tegevused 2020/2021 õa:

 • õue- ja tantsuvahetunnid;
 • nelja kooli projekt „Õpilaselt õpilasele“;
 • õuemängupäev;
 • spordipäev;
 • tervisenädal;
 • üleskutse „Kõnni palju jaksad!“


Tervist edendav kool