Projektid

Kaasav haridus


Projekt „Kaasav haridus Haapsalu linnas“ (2022)

Projekti eesmärgiks oli ULA hariduslike erivajadustega õpilastele, kes tulenevalt nende ajutistest või spetsiifilistest õpiraskustest või andekusest vajavad tavaklassis õppides aeg-ajalt eriõppe korraldust, sobivamate tingimustega õpperuumi loomine.

Projekti käigus loodi õppimisvõimalused kolmanda korruse vahesaalis: ruum eraldati voldikseinaga, laed ja seinad muudeti helisummutavaks ja soetati ka mitmefunktsiooniline mööbel.

Teame, et enamasti on individuaalne või grupitund haridusliku erivajadusega lapse probleemi lahendamisel parim, ta saab seal eraldi tähelepanu, õppetöö on paindlikum ja õpetajal on aega keerukamatele teemadele rohkem aega kulutada, kuid seda peab toetama ka sobiv füüsiline keskkond. Usume, et selle ruumi loomisega saame HEV õpilasi senisest rohkem toetada ja kaasavat haridust rakendada.
 

Projekt „Kaasav haridus Haapsalu linnas“ (2022)

Projekti eesmärgiks oli ULA hariduslike erivajadustega õpilastele, kes tulenevalt nende ajutistest või spetsiifilistest õpiraskustest või andekusest vajavad tavaklassis õppides aeg-ajalt eriõppe korraldust, sobivamate tingimustega õpperuumi loomine.

Projekti käigus loodi õppimisvõimalused kolmanda korruse vahesaalis: ruum eraldati voldikseinaga, laed ja seinad muudeti helisummutavaks ja soetati ka mitmefunktsiooniline mööbel.

Teame, et enamasti on individuaalne või grupitund haridusliku erivajadusega lapse probleemi lahendamisel parim, ta saab seal eraldi tähelepanu, õppetöö on paindlikum ja õpetajal on aega keerukamatele teemadele rohkem aega kulutada, kuid seda peab toetama ka sobiv füüsiline keskkond. Usume, et selle ruumi loomisega saame HEV õpilasi senisest rohkem toetada ja kaasavat haridust rakendada.