Dokumendid

Avaldused


1. Kooli astuja avaldus - (PDF) (DOC)

2. Avaldus kooli nimekirjast kustutamiseks - (PDF) (DOCX)

3. Avaldus lasteaia nimekirjast kustutamiseks - (PDF) (DOCX)

4. Lapsevanema taotlus õpilase õppetööst ajutise vabastamise kohta - (PDF)

5. Lapsevanema taotlus õpilaspileti dublikaadi saamise kohta - (PDF) 

 

1. Kooli astuja avaldus - (PDF) (DOC)

2. Avaldus kooli nimekirjast kustutamiseks - (PDF) (DOCX)

3. Avaldus lasteaia nimekirjast kustutamiseks - (PDF) (DOCX)

4. Lapsevanema taotlus õpilase õppetööst ajutise vabastamise kohta -

href="/sites/ula.edu.ee/files/dokumendid/ula_opilase_oppetoost_ajutise_vabastamise_taotlus.pdf" target="_blank">(PDF)

5. Lapsevanema taotlus õpilaspileti dublikaadi saamise kohta - (PDF)