Meie koolist

Hoolekogu


Kairi Kliss - lapsevanem - esimees
Toomas Vallimäe - koolipidaja esindaja - liige
Pille Meeles - lasteaiaõpetaja, õppealajuhataja - liige
Lehti Tammus - õpetaja, lapsevanem - liige
Ly Lillepea - lapsevanem - liige
Taavi Kuusik - lapsevanem - liige
Argo Hussar - lapsevanem - liige
Janno Aserharidusasutuse toetaja - liige

Kontakt ->

Kairi Kliss - lapsevanem - esimees
Toomas Vallimäe - koolipidaja esindaja - liige
Pille Meeles - lasteaiaõpetaja, õppealajuhataja - liige
Lehti Tammus - õpetaja, lapsevanem - liige
Ly Lillepea - lapsevanem - liige
Taavi Kuusik - lapsevanem - liige
Argo Hussar - lapsevanem - liige
Janno Aserharidusasutuse toetaja - liige

Kontakt ->