Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord

1. Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide esimestesse klassidesse õpilaste vastuvõtmise kord - (PDF)

2. Taotlus: Lisa 1 - Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide esimestesse klassidesse õpilaste vastuvõtmise kord - (PDF) (DOCX)