Meie koolist

Õppenõukogu


10.09.2019 - Kooli üldtööplaani kinnitamine 2019/2020 õppeaastaks.
04.03.2020 - Kooli ja lasteaia õppekava muudatuste läbi arutamine ning heaks kiitmine.
03.06.2020 - Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine.
28.08.2020 - Hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevuse tulemustele.

 

10.09.2019 - Kooli üldtööplaani kinnitamine 2019/2020 õppeaastaks.
04.03.2020 - Kooli ja lasteaia õppekava muudatuste läbi arutamine ning heaks kiitmine.
03.06.2020 - Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine.
28.08.2020 - Hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevuse tulemustele.