Meie koolist

Õppenõukogu


12.09.18 - Kooli üldtööplaani kinnitamine 2018/2019 õppeaastaks
29.11.19  - Uuemõisa Lasteaed-Algkooli sisehindamise tulemused.
28.02.19 - Kooli ja lasteaia õppekava muudatuste läbi arutamine ning heaks kiitmine
06.06.19 - Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
29.08.19 - Hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevuse tulemustele

12.09.18 - Kooli üldtööplaani kinnitamine 2018/2019 õppeaastaks
29.11.19 - Uuemõisa Lasteaed-Algkooli sisehindamise tulemused.
28.02.19 - Kooli ja lasteaia õppekava muudatuste läbi arutamine ning heaks kiitmine
06.06.19 - Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
29.08.19 - Hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevuse tulemustele