Lasteaed

Lasteaiast kooli


Kooli mineva lapse vanemale:

Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse järgi alustavad 1. septembril kooliteed lapsed, kes on 1. oktoobri seisuga seitsmeaastased. 

Lasteaiaõpetajad hindavad  lapse vaimset, sotsiaalset ja füüsilist arengut. Kevadel toimub lasteaias arengumäng, kuhu on oodatud  lapsevanemad oma lapsi vaatama ja jälgima. 

Koolivalmiduse hindamiseks täidetakse individuaalne koolivalmiduskaart, mis annab vanemale ülevaate lapse teadmistest ja õpioskustest.

Arengumängust ja koolivalmidus kaardil olevast antakse kokkuvõttev ülevaade lapsevanemale kevadel toimuva arenguvestluse  käigus. Koolivalmiduskaart edastatakse vanemale allkirjastatult või edastatakse kooli vastavalt kokkuleppele. Kaardil välja toodud lapse tugevad küljed ja arendamist vajav, sh erivajadus, loovad eeldused selleks, et õpetajal koolis oleks pidepunkt laste tundma õppimiseks ja lihtsam õppeaastat alustada.

Koolivalmidus on lapse tervislik, sotsiaalne, motivatsiooniline ja vaimne valmisolek minna mänguliselt põhitegevuselt üle suunatud  õpitegevusele.See on lapse valmisolek õpitegevuse alustamiseks ja  väljendub soovis õppida, omandada uusi teadmisi, jälgida ja täita täiskasvanu selgitusi ja korraldusi. 

Akadeemiliste teadmiste kõrval (lugemisoskus, kirjutamisoskus, arvutamine) on väga olulised lapse sotsiaalsed oskused:

 • kollektiivis kaaslastega arvestamine ja koos tegutsemise oskus

 • kohanemisvõime ja toimetulek uute olukordadega

 • enesteenindamine

 • emotsioonidega toime tulemine

 • suhtlemine eakaaslatega ja õpetajatega

 • püüdlus alustatud tegevus lõpule viia

 • kuulamine ja kuuldu mõistmine

 • tööjuhistest arusaamine ja nende täitmine


Info koolivalmiduse kohta  ➤

Kooli mineva lapse vanemale:

Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse järgi alustavad 1. septembril kooliteed lapsed, kes on 1. oktoobri seisuga seitsmeaastased. 

Lasteaiaõpetajad hindavad  lapse vaimset, sotsiaalset ja füüsilist arengut. Kevadel toimub lasteaias arengumäng, kuhu on oodatud  lapsevanemad oma lapsi vaatama ja jälgima. 

Koolivalmiduse hindamiseks täidetakse individuaalne koolivalmiduskaart, mis annab vanemale ülevaate lapse teadmistest ja õpioskustest.

Arengumängust ja koolivalmidus kaardil olevast antakse kokkuvõttev ülevaade lapsevanemale kevadel toimuva arenguvestluse  käigus. Koolivalmiduskaart edastatakse vanemale allkirjastatult või edastatakse kooli vastavalt kokkuleppele. Kaardil välja toodud lapse tugevad küljed ja arendamist vajav, sh erivajadus, loovad eeldused selleks, et õpetajal koolis oleks pidepunkt laste tundma õppimiseks ja lihtsam õppeaastat alustada.

Koolivalmidus on lapse tervislik, sotsiaalne, motivatsiooniline ja vaimne valmisolek minna mänguliselt põhitegevuselt üle suunatud  õpitegevusele.See on lapse valmisolek õpitegevuse alustamiseks ja  väljendub soovis õppida, omandada uusi teadmisi, jälgida ja täita täiskasvanu selgitusi ja korraldusi. 

Akadeemiliste teadmiste kõrval (lugemisoskus, kirjutamisoskus, arvutamine) on väga olulised lapse sotsiaalsed oskused:

 • kollektiivis kaaslastega arvestamine ja koos tegutsemise oskus

 • kohanemisvõime ja toimetulek uute olukordadega

 • enesteenindamine

 • emotsioonidega toime tulemine

 • suhtlemine eakaaslatega ja õpetajatega

 • püüdlus alustatud tegevus lõpule viia

 • kuulamine ja kuuldu mõistmine

 • tööjuhistest arusaamine ja nende täitmine


Info koolivalmiduse kohta  ➤