Meie koolist

Kool ja ajalugu


12. mail 2017 tähistas Uuemõisa Algkool oma 23. aastapäeva. Kool alustas tööd 1. septembril 1994. aastal kolme klassikomplektiga ja 46 õpilasega. Tänaseks on koolis 8 klassikomplekti, kus õpib 148 õpilast.

1. septembrist 2010 avati kooli juurde lasteaia osa 42 mudilasega ning kool kannab uut nime Uuemõisa Lasteaed-Algkool

Õppetöös pööratakse enam tähelepanu kolmele põhiainele: emakeel, matemaatika ja võõrkeeled. See ei tähenda seda, et teised ained oleks jäänud tahaplaanile.

Koolis töötab tasuta pikapäevarühm. Seal saavad õpilased õppida ning mängida kuni kella 16:00.

Huvialaringides saavad osaleda kõik koolilapsed alates esimesest klassist. Vastavalt õpilaste huvidele ja soovidele on võimalik avada ka uusi ringe.

Koolis on arvutiklass, kus lapsed saavad tegeleda õppetööga. Kui õppetükid tehtud ja õppimine korras, võivad nad mängida õppemänge ning pranglida.

Õpilaste füüsiliste võimete arendamiseks on koolil staadion, kus saab mängida pallimänge ja harrastada muid spordialasid. Meie õpilased ning lasteaialapsed saavad kehalise kasvatuse tundides käia sportimas Haapsalu Kutsehariduskeskuse spordihoones.

Kool on turvaline ja lapsesõbralik ning klassides on optimaalne õpilaste arv.
Meie koolis on kõige tähtsam õpilane ja tema igakülgne arendamine.

12. mail 2017 tähistas Uuemõisa Algkool oma 23. aastapäeva. Kool alustas tööd 1. septembril 1994. aastal kolme klassikomplektiga ja 46 õpilasega. Tänaseks on koolis 8 klassikomplekti, kus õpib 148 õpilast.

1. septembrist 2010 avati kooli juurde lasteaia osa 42 mudilasega ning kool kannab uut nime Uuemõisa Lasteaed-Algkool

Õppetöös pööratakse enam tähelepanu kolmele põhiainele: emakeel, matemaatika ja võõrkeeled. See ei tähenda seda, et teised ained oleks jäänud tahaplaanile.

Koolis töötab tasuta pikapäevarühm. Seal saavad õpilased õppida ning mängida kuni kella 16:00.

Huvialaringides saavad osaleda kõik koolilapsed alates esimesest klassist. Vastavalt õpilaste huvidele ja soovidele on võimalik avada ka uusi ringe.

Koolis on arvutiklass, kus lapsed saavad tegeleda õppetööga. Kui õppetükid tehtud ja õppimine korras, võivad nad mängida õppemänge ning pranglida.

Õpilaste füüsiliste võimete arendamiseks on koolil staadion, kus saab mängida pallimänge ja harrastada muid spordialasid. Meie õpilased ning lasteaialapsed saavad kehalise kasvatuse tundides käia sportimas Haapsalu Kutsehariduskeskuse spordihoones.

Kool on turvaline ja lapsesõbralik ning klassides on optimaalne õpilaste arv.
Meie koolis on kõige tähtsam õpilane ja tema igakülgne arendamine.