Lasteaed

Kodukord


Hea lapsevanem,

lasteaed on lapse jaoks teine kodu, kus pakume Teie lapsele turvalist kasvukeskkonda ja parimaid võimalusi igapäevaseks tegutsemiseks ja mänguks. Selleks, et meie koostöö laabuks, oleme kokku leppinud alljärgnevates põhimõtetes.
 

 1. Lapse lasteaeda toomine ja kojuminek:

 • Lasteaed on avatud igal tööpäeval 7.00-19.00. Vabariigi aastapäeva, Võidupüha, jõululaupäeva ja uusaasta eelsel tööpäeval on lasteaias lühendatud tööpäev.
 • Juunis ja augustis on lasteaias avatud valverühm. Juulis on lasteaed suletud kollektiivpuhkuseks.
 • Laps tuleb ja lahkub lasteaiast lapsevanema või tema poolt volitatud täiskasvanuga ja annab lapse isiklikult õpetajale või õpetaja abile üle. Õhtul lasteaiast lahkudes jätavad laps ja täiskasvanu rühmaõpetajaga või õpetaja abiga hüvasti. Kui laps tuleb või läheb lasteaiast alaealise perekonnaliikmega, peab lapsevanem kirjutama direktorile avalduse, et võtab vastutuse lapse julgeoleku eest.
 • Lapse lasteaeda toomine ja kojuviimine ei tohi segada une-ja söögiaega ning planeeritud õppe-ja kasvatustegevusi. Hilisem lasteaeda tulek leppige kokku õpetajaga. Palun teavitage lasteaeda lapse haigestumisest ja puudumisest.
 • Lasteaia sulgemise ajaks, s.o. kell 19.00 peavad olema kõik lapsed lasteaiast lahkunud.
 • Laps tuleb hommikul lasteaeda puhanuna, puhtalt riietatuna ning korrastatud välimusega (pestud, kammitud, küüned lõigatud jne).
 • Kui Teie kontaktandmed muutuvad, siis tuleb sellest teavitada õpetajaid.
   

2. Lapse riietus

 • Õueriietus olgu ilmale sobilik, mille määrdumise korral ei tule probleeme; kergesti selgapandav ja lihtsate tervete kinnitustega. Õues viibides, olenemata aastaajast, kannab laps alati peakatet. Kindad peavad olema niiskuse- ja veekindlad. Sõrmkindaid kasutada vastavalt lapse oskustele.
 • Õuest tulles vahetatakse õueriided toariiete vastu. Tubaseks riietuseks valida toatemperatuurile vastavad riided: sobiva suurusega, mugavad, kerged, sellised, mis soodustavad iseriietumise võimalust.
 • Laps vajab vahetusjalatseid, mille jalgapaneku ja äravõtmisega ta ise hakkama saab. Soovitavalt mittemääriva tallaga rihmikud.
 • Laps magab magamisriietega.
 • Võimlemisriieteks sobivad T-särk ja lühikesed püksid ning soovi korral kumminagadega sokid. Võimlemisriided on eraldi kotis.
 • Lapsel olgu kapis tagavarariided ( aluspüksid, sukkpüksid, T-särk, sokid, püksid või seelik, kindad ). Tagavarariided on eraldi kotis.
 • Lapse riiete ja jalanõude kadumise ja vahetusse minemise ennetamiseks varustage need lapse  nimega.
 • Jälgige, et teie lahkudes jääb lapse kapp korda, riided õiget pidi keeratud ja nagisse riputatud.
 • Pikajuukselistel tüdrukutel peavad lasteaias olema juuksed patsis ja tukad kinni, et juuksed ei segaks tegevusi rühmas.
 • Pidulikel puhkudel on laps lasteaias peoriietes.
   

3. Lapse tervis

 • Lasteaias käib terve laps. Haiguse tunnustega (köha, nohu, palavik, kõht lahti, lööve, silmapõletik jne. ) last ei ole õpetajal lubatud lasteaeda vastu võtta. Laps tuleb jätta koju ka juhtudel, kui ta vajab medikamente. Õpetaja ei anna lapsele lasteaias vanema poolt kaasapandud ravimeid ega luba ka lapsel neid ise võtta ( v.a. krooniliste haiguste puhul, kokkuleppel direktoriga ).
 • Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes. Tuppa last jätta ei ole võimalik, kuna õuesoleku ajal tuulutatakse rühmaruume.
 • Lapsed viibivad võimalusel iga päev sõltuvalt ilmastikutingimustest 1-2 korda õues. Laste õuesviibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist). Lapsi ei viida õue tugeva vihmasaju ja lumetuisu korral. Madalama kui -20˚C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui -15˚C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel www.ilmateenistus.ee kell 10.00 avaldatud andmete põhjal.
 • Kui Teie laps vajab erihoolt (allergiad ja muud tervise eripärad) teavitage sellest õpetajat.
 • Lasteaias päeva jooksul haigestunud lapsele kutsutakse lapsevanem koheselt järele ja laps  saadetakse koju.
 • Kui laps on nakatunud nakkushaigusesse, teavitage sellest kindlasti lasteaeda.
 • Pärast haigusest tervenemist tuleb esitada perearsti poolt väljastatud tõend lapse täieliku tervenemise kohta.
   

 4.   Mänguasjad

 • Lasteaeda võib kaasa tuua ühe isikliku  mänguasja, arvestades sellega, et õpetaja ei vastuta selle kadumise või katki mineku eest. Mänguasi peab olema turvaline kõikidele lastele (vältida pisidetaile, teravaid nurki jne). Kindlasti on keelatud lasteaeda kaasa võtta püstoleid, mõõkasid ning muid tuli- ja terariistu.
 • Segaduste vältimiseks ei ole lubatud lasteaeda kaasa võtta legoklotse.
 • Oma mänguasjade kaasavõtmisel kehtib põhimõte: ma ei ole kade ja luban teistel oma mänguasjaga mängida.
 • Kelgud peavad olema markeeritud.
 • Turvalisuse tagamiseks on lasteaia mänguväljakul jalgratastega sõitmine keelatud.
   

5. Sünnipäevad 

 • Laste sünnipäevade tähistamise viisi rühmas otsustab rühma lastevanemate koosolek.
   

  6. Söömine, toiduraha ja õppekulud 

 • Lasteaias on kolm toidukorda: hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode. Ajad on määratletud päevakavas.
 • Toiduraha ja õppekulud ning nende tasumise kord on määratletud Ridala Vallavalitsuse määrustega, millega saab tutvuda rühmas või Ridala valla koduleheküljel.
 • Lapse toiduraha ja kohatasu tasutakse ettemaksuna. Lasteaeda lõpetavate laste kohta tehakse lasteaiamaksu osas tagasiarvestus ettemaksust.
 • Kui laps puudub lasteaiast rohkem kui kaks päeva järjest teatab lapsevanem lapse naasmisest rühmaõpetajale lasteaeda tulekule eelneval päeval hiljemalt kella 12-ks päeval.
 • Maiustusi tuuakse lasteaeda vaid  tähtpäevadel kõigile rühmakaaslastele. Kergesti riknevaid maiustusi lasteaeda ei tooda.
   

  7. Koostöö

 • Hea koostöö lastevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemise ning turvatunde tagamisele lasteaias. See soodustab lapse arengut.
 • Infot lasteaias toimuvatest üritustest jagame rühma infostendil ja lasteaed-algkooli kodulehel.
 • Probleemide ja küsimuste tekkimisel pöörduge esmalt rühmaõpetaja, õpetaja abi või rühmast valitud hoolekogu esindaja, siis direktori poole.
 • Rühmades on väljapandud laste tööd ja tegemised, tutvuge nendega, sest last innustab, kui tema tegevuste vastu tuntakse huvi.
 • Olete alati oodatud aktiivselt osa võtma lasteaia poolt organiseeritud laste pidudest, näitustest ja teistest üritustest.
 • Vähemalt kord aastas toimuvad lastevanemate koosolek ja lapse arenguvestlus, millest võiks lapsevanem või hooldaja kindlasti osa võtta.
 • Teiepoolsed ettepanekud lasteaia töökorraldusele lasteaia arendamise suhtes on igal ajal oodatud.
 • Probleemide vältimiseks on lapsevanemal kohustus tutvuda lasteaia kodukorra, päevakava ja lasteaia toiduraha ning osalustasu maksmise korraga.
 • Lapsevanemal on õigus tutvuda Uuemõisa Lasteaed-Algkooli põhimääruse, töökorralduse ja muude lasteaia tegevust puudutavate dokumentidega.

Hea lapsevanem,

lasteaed on lapse jaoks teine kodu, kus pakume Teie lapsele turvalist kasvukeskkonda ja parimaid võimalusi igapäevaseks tegutsemiseks ja mänguks. Selleks, et meie koostöö laabuks, oleme kokku leppinud alljärgnevates põhimõtetes.
 

 1. Lapse lasteaeda toomine ja kojuminek:

 • Lasteaed on avatud igal tööpäeval 7.00-19.00. Vabariigi aastapäeva, Võidupüha, jõululaupäeva ja uusaasta eelsel tööpäeval on lasteaias lühendatud tööpäev.
 • Juunis ja augustis on lasteaias avatud valverühm. Juulis on lasteaed suletud kollektiivpuhkuseks.
 • Laps tuleb ja lahkub lasteaiast lapsevanema või tema poolt volitatud täiskasvanuga ja annab lapse isiklikult õpetajale või õpetaja abile üle. Õhtul lasteaiast lahkudes jätavad laps ja täiskasvanu rühmaõpetajaga või õpetaja abiga hüvasti. Kui laps tuleb või läheb lasteaiast alaealise perekonnaliikmega, peab lapsevanem kirjutama direktorile avalduse, et võtab vastutuse lapse julgeoleku eest.
 • Lapse lasteaeda toomine ja kojuviimine ei tohi segada une-ja söögiaega ning planeeritud õppe-ja kasvatustegevusi. Hilisem lasteaeda tulek leppige kokku õpetajaga. Palun teavitage lasteaeda lapse haigestumisest ja puudumisest.
 • Lasteaia sulgemise ajaks, s.o. kell 19.00 peavad olema kõik lapsed lasteaiast lahkunud.
 • Laps tuleb hommikul lasteaeda puhanuna, puhtalt riietatuna ning korrastatud välimusega (pestud, kammitud, küüned lõigatud jne).
 • Kui Teie kontaktandmed muutuvad, siis tuleb sellest teavitada õpetajaid.
   

2. Lapse riietus

 • Õueriietus olgu ilmale sobilik, mille määrdumise korral ei tule probleeme; kergesti selgapandav ja lihtsate tervete kinnitustega. Õues viibides, olenemata aastaajast, kannab laps alati peakatet. Kindad peavad olema niiskuse- ja veekindlad. Sõrmkindaid kasutada vastavalt lapse oskustele.
 • Õuest tulles vahetatakse õueriided toariiete vastu. Tubaseks riietuseks valida toatemperatuurile vastavad riided: sobiva suurusega, mugavad, kerged, sellised, mis soodustavad iseriietumise võimalust.
 • Laps vajab vahetusjalatseid, mille jalgapaneku ja äravõtmisega ta ise hakkama saab. Soovitavalt mittemääriva tallaga rihmikud.
 • Laps magab magamisriietega.
 • Võimlemisriieteks sobivad T-särk ja lühikesed püksid ning soovi korral kumminagadega sokid. Võimlemisriided on eraldi kotis.
 • Lapsel olgu kapis tagavarariided ( aluspüksid, sukkpüksid, T-särk, sokid, püksid või seelik, kindad ). Tagavarariided on eraldi kotis.
 • Lapse riiete ja jalanõude kadumise ja vahetusse minemise ennetamiseks varustage need lapse  nimega.
 • Jälgige, et teie lahkudes jääb lapse kapp korda, riided õiget pidi keeratud ja nagisse riputatud.
 • Pikajuukselistel tüdrukutel peavad lasteaias olema juuksed patsis ja tukad kinni, et juuksed ei segaks tegevusi rühmas.
 • Pidulikel puhkudel on laps lasteaias peoriietes.
   

3. Lapse tervis

 • Lasteaias käib terve laps. Haiguse tunnustega (köha, nohu, palavik, kõht lahti, lööve, silmapõletik jne. ) last ei ole õpetajal lubatud lasteaeda vastu võtta. Laps tuleb jätta koju ka juhtudel, kui ta vajab medikamente. Õpetaja ei anna lapsele lasteaias vanema poolt kaasapandud ravimeid ega luba ka lapsel neid ise võtta ( v.a. krooniliste haiguste puhul, kokkuleppel direktoriga ).
 • Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes. Tuppa last jätta ei ole võimalik, kuna õuesoleku ajal tuulutatakse rühmaruume.
 • Lapsed viibivad võimalusel iga päev sõltuvalt ilmastikutingimustest 1-2 korda õues. Laste õuesviibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist). Lapsi ei viida õue tugeva vihmasaju ja lumetuisu korral. Madalama kui -20˚C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui -15˚C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel www.ilmateenistus.ee kell 10.00 avaldatud andmete põhjal.
 • Kui Teie laps vajab erihoolt (allergiad ja muud tervise eripärad) teavitage sellest õpetajat.
 • Lasteaias päeva jooksul haigestunud lapsele kutsutakse lapsevanem koheselt järele ja laps  saadetakse koju.
 • Kui laps on nakatunud nakkushaigusesse, teavitage sellest kindlasti lasteaeda.
 • Pärast haigusest tervenemist tuleb esitada perearsti poolt väljastatud tõend lapse täieliku tervenemise kohta.
   

 4.   Mänguasjad

 • Lasteaeda võib kaasa tuua ühe isikliku  mänguasja, arvestades sellega, et õpetaja ei vastuta selle kadumise või katki mineku eest. Mänguasi peab olema turvaline kõikidele lastele (vältida pisidetaile, teravaid nurki jne). Kindlasti on keelatud lasteaeda kaasa võtta püstoleid, mõõkasid ning muid tuli- ja terariistu.
 • Segaduste vältimiseks ei ole lubatud lasteaeda kaasa võtta legoklotse.
 • Oma mänguasjade kaasavõtmisel kehtib põhimõte: ma ei ole kade ja luban teistel oma mänguasjaga mängida.
 • Kelgud peavad olema markeeritud.
 • Turvalisuse tagamiseks on lasteaia mänguväljakul jalgratastega sõitmine keelatud.
   

5. Sünnipäevad 

 • Laste sünnipäevade tähistamise viisi rühmas otsustab rühma lastevanemate koosolek.
   

  6. Söömine, toiduraha ja õppekulud 

 • Lasteaias on kolm toidukorda: hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode. Ajad on määratletud päevakavas.
 • Toiduraha ja õppekulud ning nende tasumise kord on määratletud Ridala Vallavalitsuse määrustega, millega saab tutvuda rühmas või Ridala valla koduleheküljel.
 • Lapse toiduraha ja kohatasu tasutakse ettemaksuna. Lasteaeda lõpetavate laste kohta tehakse lasteaiamaksu osas tagasiarvestus ettemaksust.
 • Kui laps puudub lasteaiast rohkem kui kaks päeva järjest teatab lapsevanem lapse naasmisest rühmaõpetajale lasteaeda tulekule eelneval päeval hiljemalt kella 12-ks päeval.
 • Maiustusi tuuakse lasteaeda vaid  tähtpäevadel kõigile rühmakaaslastele. Kergesti riknevaid maiustusi lasteaeda ei tooda.
   

  7. Koostöö

 • Hea koostöö lastevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemise ning turvatunde tagamisele lasteaias. See soodustab lapse arengut.
 • Infot lasteaias toimuvatest üritustest jagame rühma infostendil ja lasteaed-algkooli kodulehel.
 • Probleemide ja küsimuste tekkimisel pöörduge esmalt rühmaõpetaja, õpetaja abi või rühmast valitud hoolekogu esindaja, siis direktori poole.
 • Rühmades on väljapandud laste tööd ja tegemised, tutvuge nendega, sest last innustab, kui tema tegevuste vastu tuntakse huvi.
 • Olete alati oodatud aktiivselt osa võtma lasteaia poolt organiseeritud laste pidudest, näitustest ja teistest üritustest.
 • Vähemalt kord aastas toimuvad lastevanemate koosolek ja lapse arenguvestlus, millest võiks lapsevanem või hooldaja kindlasti osa võtta.
 • Teiepoolsed ettepanekud lasteaia töökorraldusele lasteaia arendamise suhtes on igal ajal oodatud.
 • Probleemide vältimiseks on lapsevanemal kohustus tutvuda lasteaia kodukorra, päevakava ja lasteaia toiduraha ning osalustasu maksmise korraga.
 • Lapsevanemal on õigus tutvuda Uuemõisa Lasteaed-Algkooli põhimääruse, töökorralduse ja muude lasteaia tegevust puudutavate dokumentidega.