Soome 2016


Uuemõisa lasteaed-algkoolis algas septembris 2015 rahvusvaheline Eramus+ projekt „ICU – a toolbox for optimal teaching“ (Ma näen sind – võti edukamaks õpetamiseks). Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus,- koolitus,- noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.

Projektis osaleb kuus riiki: Norra, Soome, Eesti, Poola, Hispaania (Kataloonia) ja Horvaatia. Õpetajad üle Euroopa jagavad oma parimaid meetodeid, millega tugevdada õpilaste viit põhioskust: suuline eneseväljendus, matemaatilised oskused; lugemine; kirjutamine, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia.

7.-10. märtsil oli järjekordne projektikohtumine Soomes, Vantaas, kus meid võõrustas Itä-Hakkila kool. Itä-Hakkila on algkool, kus õpib 460 õpilast 1.-5. klassist. Igas klassis on viis paralleelklassi ning erivajadustega õpilaste klass.

Järgmisest sügisest muutub Itä-Hakkila kool 4-klassiliseks. Koolis ringi liikudes saime jälgida digivahendite kasutamist tundides. Välisriikide õpetajatel oli võimalus anda õpilastele tund oma emakeeles. See oli tore väljakutse nii meile kui ka õpilastele.

Meie projektikohtumise nädal oli Itä-Hakkila koolis väljasõitude nädal. Saime osa kogu kooli õuesõppepäevast Kuusijärvel, kus õpilased pidi ülesannete lahendamisel kasutama ka digivahendeid; koos 5. klassidega külastasime Suomenlinna merekindlust.

Nädal oli väga töine ja põnev. Esimesel projektikohtumisel novembris jagasime partnerkoolidega parimaid meetodeid suulise eneseväljenduse arendamiseks. Kohtumiste vahelisel ajal praktiseerisime partnerkoolidest saadud meetodeid ning andsime tagasisidet nende positiivsest mõjust laste õppeprotsessile. Soomes jagasime õpetajatelt saadud kommentaare ning saime hea ülevaate meetodite toimimisest eri riikides.

Lisaks sellele alustasime järgmist, matemaatilist põhioskust arendavate meetodite tutvustamist partneritele, mis sai eelnevalt kolleegidelt kokku kogutud. Järgnevate kuude jooksul proovime saadud meetodid õppeprotsessis läbi, et maikuisel kohtumisel Eestis saaksime omavahel jälle kogemusi jagada. Loe artiklit Läänlasest.

Uuemõisa lasteaed-algkoolis algas septembris 2015 rahvusvaheline Eramus+ projekt „ICU – a toolbox for optimal teaching“ (Ma näen sind – võti edukamaks õpetamiseks). Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus,- koolitus,- noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.

Projektis osaleb kuus riiki: Norra, Soome, Eesti, Poola, Hispaania (Kataloonia) ja Horvaatia. Õpetajad üle Euroopa jagavad oma parimaid meetodeid, millega tugevdada õpilaste viit põhioskust: suuline eneseväljendus, matemaatilised oskused; lugemine; kirjutamine, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia.

7.-10. märtsil oli järjekordne projektikohtumine Soomes, Vantaas, kus meid võõrustas Itä-Hakkila kool. Itä-Hakkila on algkool, kus õpib 460 õpilast 1.-5. klassist. Igas klassis on viis paralleelklassi ning erivajadustega õpilaste klass.

Järgmisest sügisest muutub Itä-Hakkila kool 4-klassiliseks. Koolis ringi liikudes saime jälgida digivahendite kasutamist tundides. Välisriikide õpetajatel oli võimalus anda õpilastele tund oma emakeeles. See oli tore väljakutse nii meile kui ka õpilastele.

Meie projektikohtumise nädal oli Itä-Hakkila koolis väljasõitude nädal. Saime osa kogu kooli õuesõppepäevast Kuusijärvel, kus õpilased pidi ülesannete lahendamisel kasutama ka digivahendeid; koos 5. klassidega külastasime Suomenlinna merekindlust.

Nädal oli väga töine ja põnev. Esimesel projektikohtumisel novembris jagasime partnerkoolidega parimaid meetodeid suulise eneseväljenduse arendamiseks. Kohtumiste vahelisel ajal praktiseerisime partnerkoolidest saadud meetodeid ning andsime tagasisidet nende positiivsest mõjust laste õppeprotsessile. Soomes jagasime õpetajatelt saadud kommentaare ning saime hea ülevaate meetodite toimimisest eri riikides.

Lisaks sellele alustasime järgmist, matemaatilist põhioskust arendavate meetodite tutvustamist partneritele, mis sai eelnevalt kolleegidelt kokku kogutud. Järgnevate kuude jooksul proovime saadud meetodid õppeprotsessis läbi, et maikuisel kohtumisel Eestis saaksime omavahel jälle kogemusi jagada. Loe artiklit Läänlasest.