Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid

1. Kooli astuja avaldus - (DOC)

2. Lapsevanema taotlus õpilaspileti dublikaadi saamise kohta - (PDF)