Uudised

Ernst Enno omaloomingukonkursi „Mine metsa!“ 07. aprill Karina Voogla


Selleaastane Ernst Enno omaloomingukonkurss on teema mõttes seotud suve hakul toimuva muinasjutukonverentsiga, mida korraldab Haapsalu raamatukogu ja mis sel korral on pühendatud metsale ja muinasjuttudele, kandes pealkirja „Miks mets kohiseb?“.
Omaloomingukonkursile on oodatud seega nii muinasjutud metsa teemadel kui ka muud metsateemalised loovtekstid (ka luuletused). Teemat võib laiendada vastavalt vanusele ja soovile, kuid metsaga peab see ühel või teisel moel seotud olema (näiteks võib teema olla ka „Metsas juhtub mõndagi“ või „Kui seda metsa ees ei oleks“ vms).

Tööd tuleb saata 16. aprilliks 2021 failina Krista Kumbergi meiliaadressile krista@lib.haapsalu.ee . Tööd võib viia ka käsikirjalistena (peab olema loetav käekiri) Haapsalu lasteraamatukokku, Wiedemanni 11, ümbrikule kirjutada märgusõnaks ”Enno omaloomingukonkurss”.

Palun ühel õpetajal saata võimalusel korraga kõigi oma õpilaste tööd, kuid IGA TÖÖ PEAB OLEMA LISATUD ERALDI FAILINA JA FAILI PEALKIRJAST PEAB TULEMA VÄLJA ÕPILASE NIMI JA KLASS. Fail peab olema salvestatud programmis Word. Töö lõppu lisada järgmised andmed: õpilase nimi, klass, kool, juhendaja.
Osaleda võiks sel aastal ka õpetajad ise!
Igale osalejale tuleb teatada, et konkursile saadetud töid on õigus avaldada ja muul moel avalikult eksponeerida.
Hindamine toimub viies vanuserühmas:
1) 1.–3. klass
2) 4.–6. klass
3) 7.–9. klass
4) 10.–12. klass
5) õpetajad, koolitöötajad

Töid hindab kolmeliikmeline žürii eesotsas Krista Kumbergiga.
Küsimuste korral kirjutada aadressil tiina.brock@lyg.edu.ee

Selleaastane Ernst Enno omaloomingukonkurss on teema mõttes seotud suve hakul toimuva muinasjutukonverentsiga, mida korraldab Haapsalu raamatukogu ja mis sel korral on pühendatud metsale ja muinasjuttudele, kandes pealkirja „Miks mets kohiseb?“.
Omaloomingukonkursile on oodatud seega nii muinasjutud metsa teemadel kui ka muud metsateemalised loovtekstid (ka luuletused). Teemat võib laiendada vastavalt vanusele ja soovile, kuid metsaga peab see ühel või teisel moel seotud olema (näiteks võib teema olla ka „Metsas juhtub mõndagi“ või „Kui seda metsa ees ei oleks“ vms).

Tööd tuleb saata 16. aprilliks 2021 failina Krista Kumbergi meiliaadressile krista@lib.haapsalu.ee . Tööd võib viia ka käsikirjalistena (peab olema loetav käekiri) Haapsalu lasteraamatukokku, Wiedemanni 11, ümbrikule kirjutada märgusõnaks ”Enno omaloomingukonkurss”.


Palun ühel õpetajal saata võimalusel korraga kõigi oma õpilaste tööd, kuid IGA TÖÖ PEAB OLEMA LISATUD ERALDI FAILINA JA FAILI PEALKIRJAST PEAB TULEMA VÄLJA ÕPILASE NIMI JA KLASS. Fail peab olema salvestatud programmis Word. Töö lõppu lisada järgmised andmed: õpilase nimi, klass, kool, juhendaja.
Osaleda võiks sel aastal ka õpetajad ise!
Igale osalejale tuleb teatada, et konkursile saadetud töid on õigus avaldada ja muul moel avalikult eksponeerida.
Hindamine toimub viies vanuserühmas:
1) 1.–3. klass
2) 4.–6. klass
3) 7.–9. klass
4) 10.–12. klass
5) õpetajad, koolitöötajad

Töid hindab kolmeliikmeline žürii eesotsas Krista Kumbergiga.
Küsimuste korral kirjutada aadressil tiina.brock@lyg.edu.ee