Vastuvõtt

1. klassi vastuvõtu avaldus - ARNO


1. klassid 2022/2023 õa

Vanemate esimene koosolek koolis toimub 18. mai kell 17.00.

Õpetaja tutvustab vanematele 1. klassi õppetöö korraldust ja annab soovitused õppevahendite kohta. Seejärel tehakse ringkäik koolimajas.

Kooliga tutvumise päev õpilastele koos vanematega on 24. augustil kell 10.00-14.00 

Palume kaasa võtta koolivalmiduskaart, lapse tervisekaart,  õpilaspileti jaoks pilt ning samuti saab ära tuua õppevahendid.

Palume õppevahenditele, riietele ja jalatsitesse kirjutada lapse nimi.

 

Uuemõisa Lasteaed-Algkooli astuvate 1. klassi õpilaste nimekiri
(seisuga: 12.05.2022)


1 A
1.    Edasi, Eva-Maria    
2.    Koppe, Heili Gretli    
3.    Koppe, Maiko    
4.    Kreek, Stella    
5.    Kuusik, Carl Johannes    
6.    Kängsepp, Raiko    
7.    Leer, Marc    
8.    Märtens Nora    
9.    Möll, Rihanna    
10.    Nukki, Albert
11.    Poolamäe, Geven    
12.    Puusepp, Hanna    
13.    Raudsik, Elli
14.    Reimann, Rimo    
15.    Rodima, Mirtel        
16.    Rohtla, Robin    
17.    Sarv, Robert    

1B
1.    Ilves, Trevor    
2.    Kesküll, Rebecca    
3.    Khenchel, Diana        
4.    Kiivit, Kirke
5.    Koor, Lili An        
6.    Laine, Aliis        
7.    Lauri, Arabella    
8.    Leine Daniil David        
9.    Lokk, Wanda-Adeele    
10.    Nekraš, Rasmus
11.    Saroos Brent    
12.    Sauk, Aksel      
13.    Soondra, Getrin    
14.    Teppan, Brian    
15.    Tursk, Andero        
16.    Udeküll, Isabel    
17.    Vaino, Lauri    
18.    Veide, Joosep        


 

I klassi astumise avalduse täitmine keskkonnas ARNO:

https://piksel.ee/arno/haapsalu/


Juhis ARNO kasutamiseks esimese klassi lapsevanemale

1. Logige Arnosse. Arnosse saab logida vaid turvalist viisi pidi kas ID-kaardi või Mobiil-IDga. Kui te logite Arnosse esimest korda, siis küsitakse teie käest ka meili aadressi ning telefoni numbrit.

2. Sisse logituna näete avalehel endaga seotud lapsi.

3. Selleks, et esitada "Koolimineku" taotlus, valige kindlasti õige õppeaasta (2022/2023).

4. Avage "Koolimineku" taotluse vorm vajutades antud nupule. Taotluse vormil valige soovitud kool (tegu on rippmenüüga). Võite kirjutada juurde ka soovi korral lisainfo (lisainfot näeb linnaametnik).Vajadusel lisage taotlusele dokumendid ning vajutage nuppu "Esita taotlus" - nüüd on taotlus jõudnud linnaametniku kätte.


Pärast koolimineku taotluse esitamisperioodi jagab linnaametnik kohad. Kui kohad on välja jagatud, siis teid teavitatakse sellest meili teel.


Selleks, et saada teada pakutud koolikoht, palun logige uuesti Arnosse, kuna nüüd tuleb vanemal teha veel üks samm.
 

Pakutud koolikohta näete õppeaasta 2022/2023 all "Minu lapsed" tabelist konkreetse lapse nime juures. Lapse juures on toodud kooli nimi, kuhu te pakkumise saite ning Staatus: "Märkimata".

1. Kui te olete rahul pakutud kohaga:
1.1 Vajutage nuppu "Kinnita koolikoht", teilt küsitakse veel korra üle, kas olete kindel. Kui olete kinnitanud koolikoha, siis konkreetse lapse nime alla tekib ka lapsevanema kinnituse andmise kuupäev (Staatus jääb veel märkimata).
1.2. Seejärel tuleb esitada "Haapsalu linna põhikooli vastuvõtu taotlus". Täitke ka antud taotlus ning kõige lõpus vajutage nuppu "Esita taotlus". Nüüd jõuab taotlus konkreetsesse kooli.
Kool kinnitab taotluse ning teid teavitatakse sellest jällegi meili teel. Nüüd kui kontrollida Arnos lapse staatuse seisu, näete, et laps on Staatuses "Kinnitatud".


2. Kui te ei ole rahul pakutud kohaga:
2.1 Saate loobuda pakutud koolikohast vajutades nupule "Loobu koolikohast". Avaneb taotluse vorm, kus tuleb rippmenüüst valida loobumise põhjus ning soovi korral märkuste lahtris täpsustada loobumise põhjust. NB: tegu on täielikult kohast loobumisega. Kui olete antud taotluse esitanud ja soovite ikkagi kohta linna koolis, tuleb uus koolimineku taotlus esitada.

2.2 Nupp "Lapse ümbertõstmine" - antud taotlusega saate anda linnale märku, et pakutud koht teile siiski ei sobi ja linnaametnik vaatab teie taotluse veelkord üle.

1. klassid 2022/2023 õa

Vanemate esimene koosolek koolis toimub 18. mai kell 17.00.

Õpetaja tutvustab vanematele 1. klassi õppetöö korraldust ja annab soovitused õppevahendite kohta. Seejärel tehakse ringkäik koolimajas.

Kooliga tutvumise päev õpilastele koos vanematega on 24. augustil kell 10.00-14.00 

Palume kaasa võtta koolivalmiduskaart, lapse tervisekaart,  õpilaspileti jaoks pilt ning samuti saab ära tuua õppevahendid.

Palume õppevahenditele, riietele ja jalatsitesse kirjutada lapse nimi.

 

Uuemõisa Lasteaed-Algkooli astuvate 1. klassi õpilaste nimekiri
(seisuga: 12.05.2022)


1 A
1.    Edasi, Eva-Maria    
2.    Koppe, Heili Gretli    
3.    Koppe, Maiko    
4.    Kreek, Stella    
5.    Kuusik, Carl Johannes    
6.    Kängsepp, Raiko    
7.    Leer, Marc    
8.    Märtens Nora    
9.    Möll, Rihanna    
10.    Nukki, Albert
11.    Poolamäe, Geven    
12.    Puusepp, Hanna    
13.    Raudsik, Elli
14.    Reimann, Rimo    
15.    Rodima, Mirtel        
16.    Rohtla, Robin    
17.    Sarv, Robert    

1B
1.    Ilves, Trevor    
2.    Kesküll, Rebecca    
3.    Khenchel, Diana        
4.    Kiivit, Kirke
5.    Koor, Lili An        
6.    Laine, Aliis        
7.    Lauri, Arabella    
8.    Leine Daniil David        
9.    Lokk, Wanda-Adeele    
10.    Nekraš, Rasmus
11.    Saroos Brent    
12.    Sauk, Aksel      
13.    Soondra, Getrin    
14.    Teppan, Brian    
15.    Tursk, Andero        
16.    Udeküll, Isabel    
17.    Vaino, Lauri    
18.    Veide, Joosep        


 

I klassi astumise avalduse täitmine keskkonnas ARNO:

https://piksel.ee/arno/haapsalu/


Juhis ARNO kasutamiseks esimese klassi lapsevanemale

1. Logige Arnosse. Arnosse saab logida vaid turvalist viisi pidi kas ID-kaardi või Mobiil-IDga. Kui te logite Arnosse esimest korda, siis küsitakse teie käest ka meili aadressi ning telefoni numbrit.

2. Sisse logituna näete avalehel endaga seotud lapsi.

3. Selleks, et esitada "Koolimineku" taotlus, valige kindlasti õige õppeaasta (2022/2023).

4. Avage "Koolimineku" taotluse vorm vajutades antud nupule. Taotluse vormil valige soovitud kool (tegu on rippmenüüga). Võite kirjutada juurde ka soovi korral lisainfo (lisainfot näeb linnaametnik).Vajadusel lisage taotlusele dokumendid ning vajutage nuppu "Esita taotlus" - nüüd on taotlus jõudnud linnaametniku kätte.


Pärast koolimineku taotluse esitamisperioodi jagab linnaametnik kohad. Kui kohad on välja jagatud, siis teid teavitatakse sellest meili teel.


Selleks, et saada teada pakutud koolikoht, palun logige uuesti Arnosse, kuna nüüd tuleb vanemal teha veel üks samm.
 

Pakutud koolikohta näete õppeaasta 2022/2023 all "Minu lapsed" tabelist konkreetse lapse nime juures. Lapse juures on toodud kooli nimi, kuhu te pakkumise saite ning Staatus: "Märkimata".

1. Kui te olete rahul pakutud kohaga:
1.1 Vajutage nuppu "Kinnita koolikoht", teilt küsitakse veel korra üle, kas olete kindel. Kui olete kinnitanud koolikoha, siis konkreetse lapse nime alla tekib ka lapsevanema kinnituse andmise kuupäev (Staatus jääb veel märkimata).
1.2. Seejärel tuleb esitada "Haapsalu linna põhikooli vastuvõtu taotlus". Täitke ka antud taotlus ning kõige lõpus vajutage nuppu "Esita taotlus". Nüüd jõuab taotlus konkreetsesse kooli.
Kool kinnitab taotluse ning teid teavitatakse sellest jällegi meili teel. Nüüd kui kontrollida Arnos lapse staatuse seisu, näete, et laps on Staatuses "Kinnitatud".


2. Kui te ei ole rahul pakutud kohaga:
2.1 Saate loobuda pakutud koolikohast vajutades nupule "Loobu koolikohast". Avaneb taotluse vorm, kus tuleb rippmenüüst valida loobumise põhjus ning soovi korral märkuste lahtris täpsustada loobumise põhjust. NB: tegu on täielikult kohast loobumisega. Kui olete antud taotluse esitanud ja soovite ikkagi kohta linna koolis, tuleb uus koolimineku taotlus esitada.

2.2 Nupp "Lapse ümbertõstmine" - antud taotlusega saate anda linnale märku, et pakutud koht teile siiski ei sobi ja linnaametnik vaatab teie taotluse veelkord üle.